Redakčné oznámenie č. r1/c52/1998 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 101/1998 Z. z.

Čiastka 52/1998
Platnosť od 27.05.1998