Redakčné oznámenie č. r1/c40/1998 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb v zákone č. 73/1998 Z. z.

Čiastka 40/1998
Platnosť od 22.04.1998