Rozhodnutie č. 83/1998 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Čiastka 31/1998
Platnosť od 28.03.1998