Vyhláška č. 82/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 197/1997 Z. z. o dovoznej prirážke v znení vyhlášky č. 339/1997 Z. z.

Čiastka 31/1998
Platnosť od 28.03.1998 do30.09.1998
Účinnosť od 01.04.1998 do30.09.1998
Zrušený 295/1998 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.1998 - 30.09.1998