Vyhláška č. 81/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy

(v znení č. r1/c23/1999 Z. z.)

Čiastka 31/1998
Platnosť od 28.03.1998
Účinnosť od 01.05.1998