Vyhláška č. 8/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 222/1997 Z. z. o zákaze neobchodného vývozu a neobchodného dovozu vecí

Čiastka 3/1998
Platnosť od 14.01.1998
Účinnosť od 14.01.1998

OBSAH