Nález č. 78/1998 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 24. februára 1998 vo veci vyslovenia nesúladu zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/1996 Z. z. o prokuratúre s Ústavou Slovenskej republiky

Čiastka 30/1998
Platnosť od 25.03.1998 do30.04.2001
Účinnosť od 25.03.1998 do30.04.2001
Zrušený 153/2001 Z. z.