Nález č. 77/1998 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 24. februára 1998 vo veci vyslovenia nesúladu § 92 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky s Ústavou Slovenskej republiky

Čiastka 30/1998
Platnosť od 25.03.1998
Účinnosť od 25.03.1998

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
25.03.1998 Aktuálne znenie