Nariadenie vlády č. 64/1998 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Bratislavský kraj

(v znení č. 336/2001 Z. z., 20/2003 Z. z.)

Čiastka 25/1998
Platnosť od 11.03.1998
Účinnosť od 01.02.2003