Nariadenie vlády č. 64/1998 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Bratislavský kraj

(v znení č. 336/2001 Z. z., 20/2003 Z. z.)

Čiastka 25/1998
Platnosť od 11.03.1998
Účinnosť od 01.02.2003

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.02.2003 20/2003 Z. z. Aktuálne znenie
28.08.2001 - 31.01.2003 336/2001 Z. z.
11.03.1998 - 27.08.2001

Pôvodný predpis

11.03.1998