Oznámenie č. 62/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vykonáva § 12 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách

Čiastka 24/1998
Platnosť od 07.03.1998

Pôvodný predpis

07.03.1998