Zákon č. 60/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov

Čiastka 24/1998
Platnosť od 07.03.1998 do31.12.1999
Účinnosť od 01.04.1998 do31.12.1999
Zrušený 366/1999 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.1998 - 31.12.1999