Uznesenie č. 56/1998 Z. z.Uznesenie vlády Slovenskej republiky o udelení amnestie vo veciach priestupkov

Čiastka 22/1998
Platnosť od 03.03.1998