Nariadenie vlády č. 50/1998 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 100/1993 Z. z. o Obchodnom vestníku

Čiastka 18/1998
Platnosť od 24.02.1998 do31.01.2004
Účinnosť od 24.02.1998 do31.01.2004
Zrušený 42/2004 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
24.02.1998 - 31.01.2004