Vyhláška č. 5/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 17/1994 Z. z. o oslobodení tovaru od dovozného cla v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 122/1995 Z. z.

Čiastka 1/1998
Platnosť od 01.01.1998 do30.06.2001
Účinnosť od 01.01.1998 do30.06.2001
Zrušený 238/2001 Z. z.