Oznámenie č. 46/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o skončení platnosti Dohovoru o naturalizácii medzi Československom a Spojenými štátmi americkými

Čiastka 17/1998
Platnosť od 21.02.1998