Zákon č. 43/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce

Čiastka 17/1998
Platnosť od 21.02.1998 do31.03.2002
Účinnosť od 01.04.1998 do31.03.2002
Zrušený 311/2001 Z. z.

OBSAH