Vyhláška č. 407/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 198/1998 Z. z. na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnej pomoci

Čiastka 161/1998
Platnosť od 31.12.1998 do30.06.2001
Účinnosť od 01.01.1999 do30.06.2001
Zrušený 246/2001 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1999 - 30.06.2001

Pôvodný predpis

31.12.1998