Zákon č. 397/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov

Čiastka 158/1998
Platnosť od 29.12.1998 do31.12.1999
Účinnosť od 01.01.1999 do31.12.1999
Zrušený 366/1999 Z. z.

OBSAH