Vyhláška č. 39/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o oslobodení od cla pri dovoze tovaru, ktorým sa vysporiadava pohľadávka Slovenskej republiky

Čiastka 16/1998
Platnosť od 18.02.1998 do30.06.2001
Účinnosť od 18.02.1998 do30.06.2001
Zrušený 238/2001 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
18.02.1998 - 30.06.2001