Zákon č. 389/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci

Čiastka 156/1998
Platnosť od 23.12.1998 do31.12.2008
Účinnosť od 23.12.1998 do31.12.2008
Zrušený 448/2008 Z. z.

OBSAH