Vyhláška č. 383/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 173/1995 Z. z. o zabezpečovaní záchranných, lokalizačných a likvidačných prác

Čiastka 153/1998
Platnosť od 18.12.1998 do30.04.2002
Účinnosť od 01.01.1999 do30.04.2002
Zrušený 201/2002 Z. z.

OBSAH