Oznámenie č. 382/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 28. júla 1997 č. 4/1997 o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu v odvetviach baníctva

Čiastka 152/1998
Platnosť od 18.12.1998 do17.12.1999
Zrušený 352/1999 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 20. decembra 1998.