Zákon č. 379/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/1996 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov

Čiastka 150/1998
Platnosť od 15.12.1998 do30.04.2001
Účinnosť od 15.12.1998 do30.04.2001
Zrušený 153/2001 Z. z.

OBSAH