Zákon č. 376/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 375/1997 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 1998

Čiastka 148/1998
Platnosť od 08.12.1998
Účinnosť od 08.12.1998

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
08.12.1998 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

08.12.1998