Oznámenie č. 362/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre podnikateľov

Čiastka 140/1998
Platnosť od 24.11.1998 do31.12.2002
Účinnosť do 31.12.2002
Zrušený 740/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 1999. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 387/1999 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. januára 2000. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 486/2000 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. januára 2001.