Oznámenie č. 360/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre poisťovne

Čiastka 140/1998
Platnosť od 24.11.1998 do31.12.2002
Zrušený 693/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 1999. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 445/2000 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. januára 2001. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 528/2001 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. januára 2002.