Oznámenie č. 355/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Štátu Izrael o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov platných cestovných dokladov

Čiastka 139/1998
Platnosť od 19.11.1998
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť šesťdesiaty deň odo dňa doručenia neskoršej nóty, t. j. 2. septembra 1997, na základe článku 12.