Oznámenie č. 354/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Macedónskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov

Čiastka 139/1998
Platnosť od 19.11.1998
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť tridsiaty deň po výmene diplomatických nót, t. j. 4. apríla 1998, na základe článku 8.

Pôvodný predpis

19.11.1998