Oznámenie č. 35/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa o doplnkovom dôchodkovom poistení a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Čiastka 14/1998
Platnosť od 14.02.1998

35

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov a § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky od 1. januára 1998 do 30. januára 1998 uložené kolektívne zmluvy vyššieho stupňa, kolektívna zmluva vyššieho stupňa o doplnkovom dôchodkovom poistení a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1998 uzavretá 11. decembra 1997 medzi Slovenským odborovým zväzom pracovníkov sklárskeho a bižutérneho priemyslu

a

Zväzom sklárskeho priemyslu Slovenskej republiky.

2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa o účasti zamestnancov na doplnkovom dôchodkovom poistení uzavretá 15. decembra 1997 medzi Odborovým zväzom METALURG

a

Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.

3. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa uzavretá 19. decembra 1997 medzi Združením odborárov jadrovej energetiky Slovenska

a

Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.

4. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1998 pre sekciu biologických služieb uzavretá 21. januára 1998 medzi Poľnohospodárskym zamestnávateľským zväzom Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku.

5. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1998 pre sekciu poľnohospodárskej prvovýroby uzavretá 21. januára 1998 medzi Poľnohospodárskym zamestnávateľským zväzom Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku.

6. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1998 pre sekciu technických služieb uzavretá 21. januára 1998 medzi Poľnohospodárskym zamestnávateľským zväzom Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku.

7. Dodatok č. 1 zo dňa 12. augusta 1997 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1997–2000 uzavretej 23. decembra 1996 medzi Nezávislým odborovým zväzom verejnej cestnej dopravy

a

Zväzom dopravy Slovenska.1)

8. Dodatok č. 2 zo dňa 3. decembra 1997 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretej 29. júna 1995 medzi Nezávislým odborovým zväzom verejnej cestnej dopravy

a

Asociáciou dopravcov v cestnej doprave.

9. Dodatok č. 2 zo dňa 15. decembra 1997 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretej 29. marca 1996 medzi Odborovým zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu

a

Slovenským zväzom spotrebných družstiev.

10. Dodatok č. 1 zo dňa 19. decembra 1997 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1997–1998 uzavretej 12. decembra 1996 medzi Slovenským odborovým zväzom energetikov

a

Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.

11. Dodatok č. 1 zo dňa 23. januára 1998 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretej 19. decembra 1997 medzi Združením odborárov jadrovej energetiky Slovenska

a

Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.

Poznámky pod čiarou

1) Dňa 7. augusta 1997 bola v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov vykonaná zmena názvu Zväz dopravy Slovenska na Zväz autobusovej dopravy.