Oznámenie č. 341/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o Dohovore Medzinárodnej organizácie práce o minimálnom veku na prijatie do zamestnania č. 138 z roku 1973 a o vypovedaní Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o určení minimálneho veku detí na prijatie do zamestnania v priemysle č. 5 z roku 1919, Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o veku detí na prijatie do zamestnania v poľnohospodárstve č. 10 z roku 1921 a Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o minimálnom veku na prijatie do zamestnania pod zemou v baniach č. 123 z roku 1965

(v znení č. r1/c140/1998 Z. z.)

Čiastka 134/1998
Platnosť od 13.11.1998
Účinnosť od 13.11.1998
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť 19. júna 1976 v súlade s článkom 12 ods. 2 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 29. septembra 1998 v súlade s článkom 12 ods. 3.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
13.11.1998 r1/c140/1998 Z. z. Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

13.11.1998