Opatrenie č. 339/1998 Z. z.Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Zoznam vybraných výrobkov a služieb v pôdohospodárstve

(v znení č. 292/2000 Z. z.)

Čiastka 132/1998
Platnosť od 12.11.1998 do31.12.2008
Účinnosť od 01.10.2000 do31.12.2008
Zrušený 559/2008 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.10.2000 - 31.12.2008 292/2000 Z. z.
12.11.1998 - 30.09.2000