Vyhláška č. 338/1998 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 500 Sk s tematikou ochrany prírody a krajiny – Tatranský národný park

Čiastka 131/1998
Platnosť od 11.11.1998 do31.12.2008
Účinnosť od 11.11.1998 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
11.11.1998 - 31.12.2008

Pôvodný predpis

11.11.1998