Zákon č. 336/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky

Čiastka 130/1998
Platnosť od 09.11.1998
Účinnosť od 09.11.1998

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
09.11.1998 Aktuálne znenie