Zákon č. 335/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov a zákon Slovenskej národnej rady č. 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov

(v znení č. 619/2003 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 130/1998
Platnosť od 09.11.1998 do31.01.2004
Účinnosť od 01.01.2004 do31.01.2004
Zrušený 16/2004 Z. z.