Zákon č. 333/1998 Z. z.Zákon , ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov

(v znení č. 334/1998 Z. z.)

Čiastka 128/1998
Platnosť od 06.11.1998 do30.04.2004
Účinnosť od 01.12.1998 do30.04.2004
Zrušený 106/2004 Z. z.

OBSAH