Ústavný zákon č. 332/1998 Z. z.Ústavný zákon o predĺžení volebného obdobia orgánov samosprávy obcí zvolených vo voľbách v roku 1994

Čiastka 127/1998
Platnosť od 05.11.1998
Účinnosť od 05.11.1998

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
05.11.1998 Aktuálne znenie