Oznámenie č. 323/1998 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o devízovej pozícii bánk a pobočiek zahraničných bánk na menové účely

Čiastka 123/1998
Platnosť od 29.10.1998 do25.03.1999
Zrušený 50/1999 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.