Oznámenie č. 317/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa

Čiastka 120/1998
Platnosť od 22.10.1998

Pôvodný predpis

22.10.1998