Oznámenie č. 315/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydávajú zoznamy prác a pracovísk zakázaných ženám, tehotným ženám a matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a mladistvým

Čiastka 120/1998
Platnosť od 22.10.1998 do30.04.2004
Zrušený 272/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. novembra 1998.