Oznámenie č. 306/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa určujú maximálne ceny nových výrobkov v zdravotníctve – 26. dodatok k prílohe č. Z-1/1996 k výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996

Čiastka 116/1998
Platnosť od 09.10.1998
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. októbra 1998.