Oznámenie č. 305/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Alžírskej demokratickej a ľudovej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických alebo služobných pasov

Čiastka 116/1998
Platnosť od 09.10.1998
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 26. septembra 1998.