Vyhláška č. 299/1998 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 100. výročia narodenia Jána Smreka

Čiastka 113/1998
Platnosť od 03.10.1998 do31.12.2008
Účinnosť od 03.10.1998 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
03.10.1998 - 31.12.2008

Pôvodný predpis

03.10.1998