Oznámenie č. 298/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R–1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami v znení neskorších predpisov

Čiastka 112/1998
Platnosť od 30.09.1998 do31.12.2003
Účinnosť od 01.01.1999
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobudlo účinnosť 1. januára 1999. Výmer zrušený opatrením č. 27 079/2003-77 uverejneným vo Finančnom spravodajcovi č. 20/2003.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1999 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

30.09.1998