Nariadenie vlády č. 281/1998 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Košický kraj

Čiastka 108/1998
Platnosť od 17.09.1998
Účinnosť od 17.09.1998

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
17.09.1998 Aktuálne znenie