Oznámenie č. 260/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Čiastka 96/1998
Platnosť od 11.08.1998

Pôvodný predpis

11.08.1998