Vyhláška č. 232/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 133/1994 Z. z. o inšpekčných knihách

Čiastka 88/1998
Platnosť od 25.07.1998 do31.08.2001
Účinnosť od 25.07.1998 do31.08.2001
Zrušený 322/2001 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
25.07.1998 - 31.08.2001