Oznámenie č. 228/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva Kancelársky poriadok pre súdnych exekútorov

Čiastka 86/1998
Platnosť od 23.07.1998
Redakčná poznámka

Výnos nadobudne účinnosť 1. augusta 1998.