Vyhláška č. 226/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 330/1997 Z. z. o habilitácii docentov a o vymenúvaní profesorov

Čiastka 86/1998
Platnosť od 23.07.1998 do31.01.2005
Účinnosť od 01.08.1998 do31.01.2005
Zrušený 6/2005 Z. z.

OBSAH

Čl. I (§ 1 - § 1ods.znie:)