Nález č. 222/1998 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 24. júna 1998 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovenia § 366 ods. 2 a ustanovenia § 367 zákona č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov s Ústavou Slovenskej republiky

Čiastka 84/1998
Platnosť od 16.07.1998 do31.12.2005
Účinnosť od 16.07.1998 do31.12.2005
Zrušený 301/2005 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
16.07.1998 - 31.12.2005

Pôvodný predpis

16.07.1998